Dag: 25 februari 2011

Det kom ett mail…

Det kom ett spam idag ”I am Teresa Hernandez, a Christian.I have picked you for an inheritance of £ 3.2 million Pounds.Please contact me for more information with this email: …@…” Detta måste väl tyda på att tydligt uttryckt kristna värderingar absolut inte är något hinder för att önska naken manlig fägring, eller hur? Det gör mig inget om de… Read more →