Vanliga sökord

Jag sätt och tittade på statistiken över vilka som är de vanligaste sökorden som besökare hittar till konstmodell.se.

Föga överraskande dominerar ord som kroki, modell, naken, möhippa och ortsnamn i olika kombinationer och med inslag av danska versioner. På plats 70 hittade jag ordet välhängd.