Modeling in Berlin?

I’m going to Berlin soon so if you know of places, artists, events or such needing a model for life drawing, body painting etc please leave a comment or send me a message.

Jag skall till Berlin några dagar snart så känner du till något ställe, konstnär, evenemang eller liknande som kan tänkas vara intresserade av modell för tex. kroki eller kroppsmålning så skriv en kommentar eller ett brev.