Något helt annat – säker sex på det riktiga viset

Jag har svårt att låta bli att reagera på ren och skär dumhet när jag hör det med egna öron eller, till exempel, när det rapporteras om i media.

Sydsvenskan återrapporterar 2012-06-23 under rubriken ”Massomskärelse av politiker” en nyhet från TT om att

”Fyrtiofyra parlamentsledamöter i Zimbabwe har låtit omskära sig som ett led i en kampanj för att minska spridningen av hiv-aids.”

och

”Forskning visar att manlig omskärelse minskar mannens risk att smittas av hiv med upp till 60 procent.”

Det finns gott om exempel på att det finns en orsak till uttrycket att till varje svårt problem finns minst en lösning som är enkel, elegant och felaktig och detta är verkligen ett sådant.

Argumentet är ganska ointressant om man jämför med hur mycket risken faktiskt sjunker om man använder kondom.

Därtill verkar argumentet förutsätta

  1. att sexuellt umgänge är den enda smittvägen för HIV
  2. att det rör sig om penetrativt sex
  3. och att manen i fråga är den penetrerande parten

Hur skulle omskärelse hindra smitta via t.ex. sprutdelning eller om Herr Parlamentsleamot blir påsatt i rumpan vid oskyddad sex?

Så… propagera för säker sex och användande av kondom istället för att slå ett slag i tomma luften med dåliga argument.

Några veckor efter att ovanstående skrevs ser jag 2012-07-18 en analys i DN under rubriken ”Förebyggande åtgärder viktigast i kamp mot hiv” författad av vetenskapsredaktören Karin Bojs inför ett stundande möte i New York för världens aidsforskare. Hon skriver om rön om att bromsmedicinen Truvada kan minska risken för smitta till under hälften för de som har sex med hiv-smittade, repeterar ovanstående om manlig omskärelse och fria sprutor till narkomaner.

Märkligt nog utelämnas även i denna artikel att kondomanvändande är en viktig komponent i bekämpandet av hiv och jag underar hur det kommer sig.

Kondom skyddar betydligt bättre än 50% och kostar mindre än den uppgivna årliga behandlingksostnaden med Truvada på 80000:- per patient. Kondom kräver inga fysiska ingrepp och skyddar även mycket bättre än de 60% som smittorisken sägs minska (se dock invändningar ovan) med omskärelse så var finns då orsaken till utelämnandet att finna? Är det månne så att religiösa reaktionärer inom katolska kyrkan med flera effektivt gjort kondom en ickefråga på agendan genom sina dogmer eller är det helt enkelt en alltför enkel lösning som förbises?