Samarbete med kvinnlig konstmodell

Jag har nyligen etablerat ett kreativt samarbete med en kvinnlig konstmodell i Malmö för gemensamma projekt inom kroki, kroppsmålning, fotografi och andra konstformer samt erfarenhetsutbyte med mera.

Du hittar hennes nystartade blogg på http://konstmodellen.blogspot.se

För ett av projekten har vi en efterlysning av gallerist eller liknande i Malmö, Lund eller i trakten.