Tåler 18-åriga tjejer på gymnasiets estetiska utbildning inte att ha en naken manlig modell?

Jag blev för ett tag sen kontakt med en gymnasieskola som önskade modell till sin esterklass men läraren ville tvunget ha kvinnlig modell då hon trodde att hennes elever (tjejer runt 18 år) inte skulle klara av att ha en manlig naken modell.

Jag tror tvärt om att det då nog varit nyttigt för dem att frigöras från den idealbild av kroppar som de matats av via reklam, film, tv, Internet, idrottare, pornografi och andra källor.
Jag antar att alla i den åldern sett en naken man livs levande tidigare, att de flesta inte chockeras av det utan snarare att en majoritet (heteronormalt) inte alls har något emot det samt att det nog är på tiden för de få som inte någonsin sett en naken karl förr.
En väninna, även hon konstmodell, som jag diskuterade detta med instämde i mina tankar och lade till att de borde ha två modeller samtidigt, en manlig och en kvinnlig.
Hur tycker du?

  2 comments for “Tåler 18-åriga tjejer på gymnasiets estetiska utbildning inte att ha en naken manlig modell?

Comments are closed.